Somatic Studio

Pilates ja Somatic Training Fysioterapeuteille tulossa 2024

Fysioterapeuttinen harjoitteluterapia ja Pilates

Somatic Center Finland Oy aloittaa fysioterapeuteille suunnatun koulutuksen vuonna 2024. Opetus perustuu Joseph Pilateksen kehittämään hänen nimeään kantavaan opetusohjelmaan. Sitä kuitenkin höystetään nykyisellä tiedolla liikehäiriöistä, liikekontrollihäiriöistä, biomekaniikan ja fysiologian lainaisuuksista sekä faskiaalisen järjestelmän vaikutuksesta kipuun, liikkeen aistimiseen ja suorittamiseen.

Fysioterapia-ala on ottanut reiluja harppauksia tiedemaailman suuntaan. Eri puolilta maailmaa tulee jatkuvasti uusia tutkimuksia, jotka muokkaavat meidän työtapojamme. Uuden tiedon runsauden haasteena on, mihin sen sijoitamme omassa työssämme. Esimerkkinä viimeisimmät selkätutkimukset maailmalta. Parhaana tutkimusnäyttöön perustuvana hoito- ja harjoittelumuotona on tällä hetkellä MCE eli Movement Control Exercises ja Pilates-menetelmä. Lisäksi näissä tutkimuksissa meillä jo pannaan tuomittu manuaaliterapia selkäkuntoutuksessa on palautettu sille kuuluvaan arvokkaaseen asemaan. Harjoitusterapian hyödyt perustuvat nimenomaan yksilöllisyyteen ja tarkkaan ohjaukseen ja kontrolliin siitä, että harjoitteet sujuvat hyödyttävällä tavalla. Sensori-motorinen harjoittelu on avainasemassa tässä koulutuksessa.

Pilateksen periaatteet luovat pohjan koulutukselle

1.) Hallinta. Nykytutkimus on osoittanut juuri liikekontrolliharjoitteiden toimivan TULE-oireiden hoidossa erinomaisen hyvin. 2.) Keskivartalon tuki, ja myöskin jalan holvimaisten rakenteiden tukeminen harjoitteilla. Nämä tuet tarvitaan, jotta ranka ja alaraaja pysyvät jämäkkinä. 3.) Koordinaatio. Sitä pidetään kaiken liikkeen oppimisen ytimenä. 4.) Tarkkuus ja täsmällisyys. Jos haluamme parantaa henkilön kehonhallintaa, tulee liikkeiden vähitellen muuttua tarkemmiksi, jotta liikevirheiden provokaattorit saadaan poistettua. 5.) Hengitys. Nykyinen tutkimus on korostanut juuri hengitykseen liittyvien lihasten ja rintakehän joustavuuden tärkeyttä hapen kuljettamisen kannalta, kaasujen vaihdon takia, lymfan vapaan liikkuvuuden vuoksi ja jopa juoksijoiden alaraajojen palautumisen kannalta. 6.) Virtaava liike eli liikevarianssi. Terveiden ihmisten liikkeiden varianssi on suurempaa kuin selkäkipuisten. Niinpä tavoite on juuri tuo liikkeen virtaus ja niin kuin nykytutkijat ovat käyttäneet kaunista termiä ”kinetic melody” eli liikkeen melodia.

Koulutuksen tavoite:

Oppilaat oppivat Pilates-metodin periaatteet ja klassisen repertuaarin perusteet. Lisäksi saavutetaan valmius analysoida liikehäiriöitä ja liikekontrollihäiriöitä niin kävelyssä, arjen askareissa kuin harrastuksissakin. Koulutuksessa luodaan tarkka katsaus anatomian ja biomekaniikan lainalaisuuksiin ja luodaan katsaus manuaalisen faskiaterapian mahdollisuuksiin liikeharjoittelun tukena.

Koulutuksen sisältö:

Koulutus tapahtuu läsnäoloa vaativana 14 päivän aikana noin kuukauden välein. Se vaatii myös suhteellisen paljon omaa harjoittelua ja pohtimista, jotta liikkeet ja harjoitteet voidaan sisäistää oman kehon käyttöön. Se on paras tapa oppia ohjaamaan hyvin, kun sen ensin itse hallitsee. Teoriaopetusta anatomiasta, fysiologiasta ja biomekaniikasta. Käytännön opetusta ja harjoitteita liikkeellisiin haasteisiin perustuen Pilates-metodin periaatteisiin.

Hinta: 4190 € (sis. alv)

Sis. 350 euron varausmaksun. Loppusumma laskutetaan kahdeksassa kuukausittaisessa erässä.

Opettajat

Koulutuksen vastaavana opettajana toimii fysioterapeutti, valmentaja ja pilateskouluttaja Jarmo Ahonen.
Muut kouluttajat ovat Hely Järvinen (tanssitaiteen MA, pilateskouluttaja, Fully Certified Stott® Pilates Instructor), Hanna Kanerva (fysioterapeutti YAMK, pilateskouluttaja), Jari-Pekka Keurulainen (fysioterapeutti, pilateskouluttaja, jalkapallovalmentaja) ja Pia Nirkko  (Fysioterapeutti, Pilates -ohjaaja)

Jarmo Ahonen

Fysioterapeutti, valmentaja ja pilateskouluttaja

Jari-Pekka Keurulainen

Fysioterapeutti, pilateskouluttaja, jalkapallovalmentaja

Hely Järvinen

Tanssitaiteen MA, pilateskouluttaja, Fully Certified Stott® Pilates Instructor

Hanna Kanerva

fysioterapeutti YAMK, pilateskouluttaja

Pia Nirkko

Fysioterapeutti, Pilates -ohjaaja

Hae mukaan ja varmista paikkasi koulutuksessa!