Somatic Studio

Uudistettu Spiraalistabilaatio -ohjaajakoulutus

Spiraalistabilaatio Plus (SPS Plus)

Koulutus on suunnattu fysioterapeuteille, pilatesohjaajille, liikunnanohjaajille ja -opettajille, kuntohoitajille, hierojille sekä muille liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Spiraalistabilaatio (Spiral Stabilization, SPS) on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin erikoistuneen tsekkiläisen lääkärin Richard Smišekin kehittämä kehonhallinta- ja terapiamenetelmä. Se sopii kuntoutusmuodoksi moninaisiin selän ongelmiin, kuten skolioosi ja välilevynpullistumat, ja sitä käytetään laajalti myös muiden kiputilojen kuntoutuksessa, kehon lihastasapainon parantamisessa ja oheisharjoitteluna urheilulle. Harjoittelu sopii myös raskaana oleville ja synnyttäneille.

Spiraalistabilaatiossa kehon lihasketjut jaetaan vertikaali-ketjuihin (suorat) ja spiraali-ketjuihin (kierteiset). Selkäkipuihin liittyy usein vertikaali-ketjujen jännittyneisyys ja yliaktiivisuus, mikä johtaa nikamien kompressioon ja epätasapainoiseen liikkumiseen. Spiraalistabilaatio tasapainottaa spiraali- ja vertikaali-ketjujen välistä toimintaa ja mahdollistaa selkärangan kannatuksen säilymisen liikkeen aikana. Tämä vähentää liiallista painetta välilevyillä ja parantaa niiden aineenvaihduntaa.

Metodin harjoitteet tähtäävät kävelyyn, joka on koordinoitua, taloudellista ja tehokasta. Pystyasennossa tehtävissä liikkeissä yhdistyvät kävelyn eri elementit: hyvä ryhtilinjaus ja vakaa asento, vartalon ojennus ja sen rotaatiot sekä liikkeet, joissa lapaluu/olkapää sekä lonkka pääsevät liikkumaan vapaasti. Aluksi harjoittelu tapahtuu kahden jalan varassa seisten, mutta tasapainon ja spiraalistabilaation kehittyessä siirrytään harjoittelemaan yhden jalan varaan. Tasapainoinen kävely ja juoksu vaativat yhden jalan varassa toimimista hallitusti.

Sisällöltään uudistuneissa Spiraalistabilaatio (SPS) -koulutuksissa, nyt siis nimeltään “Spiraalistabilaatio Plus”, alkuperäisen metodin periaatteet, liikkeet ja niiden manuaalinen avustaminen säilyvät sellaisinaan. Koulutuksia täydennetään kuhunkin aiheeseen sovelletuilla itsehoitotekniikoilla peruskursseista lähtien. Mm. pehmeiden rullien ja erilaisten pallojen avulla tehtävät terapeutin manuaalista käsittelyä simuloivat tekniikat kohdistuvat sidekudoksen eli faskian kehoa suojelevien ja stabiloivien ominaisuuksien palauttamiseen. Näin muodostuu kokonaisuus, joka tukee kehon terveyttä ja edistää sen luonnollista kykyä parantua. Varsinaiset SPS -manuaaliterapiaan keskittyvät osiot pidetään erillisinä koulutuksina.

Spiraalistabilaatio -harjoitteissa välineenä ovat pitkä vastuskuminauha, korotettu matto sekä sauvat. Myös selkänojattomat jakkarat ovat tarpeen harjoittelun tapahtuessa istuen sekä ohjaajan avustaessa liikkeitä.

HUOM! Spiraalistabilaatio Plus 1 (metodin Peruskurssi, 4 koulutuspäivää) on vaatimuksena muihin koulutusohjelman osioihin osallistumiselle. Peruskurssin jälkeen muihin koulutusohjelman osioihin voi osallistua vapaassa järjestyksessä, siis riippumatta kurssin numerosta.

Peruskurssin (32 tuntia) käyneet voivat liittyä jäseneksi Suomen Spiraalistabilaatio -yhdistykseen (jäsenmaksu 20),  jolloin heillä on metodin nimen ja ammattinimikkeen ”SPS-ohjaaja” käyttöoikeus. Jäsenille on varattu myös SPS-tuotteiden tukkuosto-oikeus sekä muita jäsenetuja. Jatkossa osaamista voi syventää menetelmän muilla kursseilla ja saavuttaa SPS Trainer / Terapeutti / Teacher -nimikkeisiin vaadittavat tuntimäärät. Lisätietoa koulutusohjelmasta sivuilla www.spiraalistabilaatio.fi.

”Spiraaliketjujen ymmärtäminen ja pystyasennossa tehtävät liikkeet ovat lisänneet kehon biomekaniikan ymmärrystäni. Kevyellä kuminauhan vastuksella löytyy helposti syvät vatsalihakset, lapatuki, pakaran aktivointi pystyasennossa – ja nämä kaikkihan ovat osa spiraalilihasketjuja, jotka mm. vähentävät painetta niveliin. Käytän menetelmää päivittäin asiakkaitteni kanssa.”

Minna Schauman-Ek
fysioterapeutti, pilatesohjaaja

”Suosittelen lämpimästi! Oma selkäryhmäni (skolioosia, jäykistettyä selkää) on tehnyt SPS-harjoitteita helmikuun puolesta välistä saakka (1xviikkotunti ja lisäksi kotona 2–3 krt päivässä) ja tuloksia on tullut. Vanhin SPS-asiakkaani on 83 v ja hänenkin ryhdissään on tapahtunut selkeä muutos pienellä päivittäisellä harjoittelulla (10 toistoa päivässä yhtä liikettä). Olen itse vaikuttunut ja innostunut tästä(kin) menetelmästä.”

Kaisa Suomalainen
Somatic Pilates-, Somatic Stretching- ja laitepilatesohjaaja

Spiraalistabilaatio (SPS) ja Faskia

Kahden päivän kurssin pääaiheina ovat mekanismit, jotka suojelevat, tukevat ja stabiloivat liikettä pystyasennossa. Tavoitteena on tarkentaa ajatusta pystyasentoa kannattelevasta “ydintuesta” sekä siitä, mitä hengityksen tietoinen ohjaaminen tuo lisää Spiraalistabilaatio -harjoitteisiin. Lisäksi saat ideoita siihen, miten hermoston ja faskian muodostaman järjestelmän tasapainoa voi tukea sekä Spiraalistabilaatio – harjoitteita ohjatessa että omassa harjoittelussa.

Kurssipäivien aikana Mika Pihlman pitää tiiviin, etäyhteydellä toteutettavan teoriaosuuden hengityksen ja vagushermon faskiaalisesta anatomiasta. Luennon aikana pohdimme myös, minkä tyyppinen liike ja millainen ympäristö luo parhaat olosuhteet hermoston rauhoittumiselle. Molempina päivinä kurssin aiheita käydään läpi käytännön harjoitteiden kautta käyttäen myös muita pienvälineitä (mm. rullia ja palloja) SPSkuminauhojen lisäksi.

Kurssi on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Vähintään Spiraalistabilaation peruskurssin käyneet (32h) voivat laskea
ko. kurssin osaksi kansainvälistä koulutusohjelmaa ja kartuttaa näin koulutustuntimääräänsä. Metodiin myöhemmin kouluttautuvat voivat hyödyntää tämän osuuden tunnit (16h) takautuvasti peruskurssin käytyään.

Spiraalistabilaatio ja Faskia -koulutukset:

Tulossa!
Klo 9:00 – 17:00

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttaja:

 • Tiina Arrankoski, LitM, Spiraalistabilaation vastaava kouluttaja Suomessa.
  www.spiraalistabilaatio.fi
 • Mika Pihlman, fysioterapeutti, kansainvälinen fascia-asiantuntija ja -kouluttaja ja
  kirjailija. www.myfascia.fi – www.hakkarinhelmi.fi

Spiraalistabilaatio Plus 1, metodin Peruskurssi

Kurssi on neljän päivän kokonaisuus, joka yleensä järjestetään kahdessa eri osassa: 1AB ja 1CD.

Spiral Stabilization® Plus 1AB

Koulutuksen ensimmäisen osan teoriaosuudessa keskitymme metodin toiminnalliseen anatomiaan eli spiraali- ja vertikaali- lihasketjujen merkitykseen ihmisen liikkuessa sekä muihin mekanismeihin, jotka stabiloivat liikettä pystyasennossa. Tutustumme aiheeseen myös tapauskohtaisten esimerkkien, mittausten sekä harjoitteita edeltävien ja niiden jälkeen tehtävien, kehotietoisuutta kehittävien arviointien avulla.

Käytännön osuudessa käymme läpi yksityiskohtaisesti SPS-metodin perusharjoitteet sekä periaatteet, jotka harjoittelussa tulee ottaa huomioon. 1AB -osaan kuuluvien liikkeiden päätavoitteena on hartian ja lantion seudun lihastasapainon parantaminen, keskivartalon vakauttaminen ylä- ja alaraajojen liikkeiden aikana sekä kehon linjauksen hahmottaminen pystyasennossa tapahtuvassa harjoittelussa. Harjoittelemme myös liikkeiden manuaalista avustusta pareittain istuma-asennossa ja seisten. 

Lisäksi näiden kahden ensimmäisen kurssipäivän aikana aloitamme pystyasennon hahmottamista edistävän alaraajaan kohdistuvan harjoitusohjelman, joka tehdään eri kokoisten pehmeiden ja napakampien pallojen avulla.

Kirjallisen materiaalin lisäksi 1AB -kurssin hintaan sisältyy SPS-vastuskuminauha. 

Seuraavat SPS® Plus 1AB -koulutukset

La-su 14.-15.9.2024
Klo 9:00 – 17:00/16:30

Hinta: 370 € (sis. alv:n 24 %).

Kouluttaja: 

 • Tiina Arrankoski, LitM, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa, MELT Method -ohjaaja (level 4), www.spiraalistabilaatio.fi

Hintaan sisältyy aamu- ja päiväkahvi, SPS-vastuskuminauha sekä kuvalliset liikeohjeet. Mikäli haluat syventävää tietoa spiraalistabilaatio-menetelmästä, kurssilla on myynnissä Richard Smisekin kirjoja. Kirjoja voit hankkia etukäteen myös Askel Educationin kautta täältä.

Spiral Stabilization® Plus 1CD

1CD -koulutuksessa tarkennetaan 1AB -kurssipäivien aikana opittujen perusharjoitteiden yksityiskohtia ja edetään liikkuvuutta, koordinaatiota ja tasapainoa haastaviin dynaamisiin liikesarjoihin. 

Kahden kurssipäivän aikana kerrataan ja syvennetään liikkeiden ohjausta sekä erityisesti selkä- ja niska-hartia seudun lihaksia rentouttavaa liikkeiden manuaalista avustamista. Itsehoitotekniikat tässä osiossa kohdistuvat käsiin.

Teoriaosuuksissa tarkennamme metodin periaatteita ja eri lihasketjujen kautta tapahtuvaa spiraalistabilaatiota sekä ajatusta pystyasentoa kannattelevasta kokonaisvaltaisesta ydintuesta.  Kurssin lopuksi sovellamme opittua kävelyyn.

Neljän päivän kurssikokonaisuus antaa valmiudet ohjata eritasoisia SPS-tunteja sekä ryhmille että yksityisasiakkaille. Spiraalistabilaation periaatteiden ymmärtäminen mahdollistaa menetelmän monipuolisen käytön erityisesti selkään liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. 

Tulostetun kirjallisen materiaalin lisäksi 1CD -kurssin hintaan sisältyy netin kautta ladattava “SPS -liikkeiden korjaus ja avustus” -koulutusmateriaali, jossa on esitelty liikkeiden manuaaliset avustusotteet ja tekniikat sekä videoina että kuvina. Ko. materiaali palvelee myös seuraavia koulutusohjelman osioita.

Seuraavat SPS® Plus 1CD -koulutukset

La-su 19.-20.10.2024

Klo 9:00 – 17:00/16:30

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttaja: 

 • Tiina Arrankoski, LitM, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa, MELT Method -ohjaaja (level 4), www.spiraalistabilaatio.fi

Hintaan sisältyy aamu- ja päiväkahvi, kirjallinen materiaali sekä netin kautta ladattava ”SPS -liikkeiden korjaus ja avustus”, jossa on esitelty liikkeiden avustusotteet ja ansimmäiset manuaalitekniikat.

Uudet SPS Trainer -tasoon tähtäävät kurssit, jotka on tarkoitettu metodin Peruskurssin (osiot 1AB ja 1CD) jo käyneille SPS-ohjaajille.

Kurssi 2. Lanne- ja kaularanka

Molempien kaksipäiväisten kurssiosioiden (Plus 2A ja Plus 2B, yhteensä 32 koulutustuntia) teoriaosuuksissa käydään läpi selkärangan toiminnallista anatomiaa myös faskian näkökulmasta, selälle mahdollisia liikesuuntia ja -laajuuksia rangan eri tasoilla sekä niihin liittyviä toimintahäiriöitä. Päivien aikana perehdytään myös yleisimpiin selkärangan ongelmiin, kuten välilevytyrä ja erilaiset rappeumamuutokset, jotka harjoittelussa tulee ottaa huomioon. Tapauskohtaiset esimerkit selventävät Spiraalistabilaatio-metodin tapaa lähestyä em. ongelmia.

Molempien kurssiosioiden tavoitteena on analysoida Spiraalistabilaatio-metodia kyseisen päivän teeman näkökulmasta sekä tarkentaa liikkeiden suoritustekniikkaa, avustusta ja ohjausta. Kurssiohjelmaan kuuluu myös liiketerapiaa tukevia itsehoitotekniikoita.

Spiral Stabilization® Plus 2A: Lanneranka

Tämän kahden päivän lannerankaan keskittyvän kurssin teoriaosuus antaa kattavan tietoiskun lannerangan, lantion ja lonkan anatomiasta, toiminnasta ja yleisimmistä selkäsairauksista (välilevytyrät, stenoosi, spondylolysis, spondylolisteesi). Pohdimme myös sitä, minkä tyyppiset voimat kohdistuvat selkärankaan, miten ryhti, rangan liikkuvuus ja muutokset sidekudoksessa vaikuttavat lannerangan toimintaan – ja päinvastoin.

Käytännön osuuksissa perehdymme lantion ja lanneselän ryhtiin, lannerangalle mahdollisiin liikesuuntiin ja -laajuuksiin sekä siihen, miten Spiraalistabilaatio-harjoitteet kehittävät kykyä kontrolloida ja hahmottaa lannerangan terveyttä tukevat asennot myös liikkeen aikana.

Kurssipäivien ohjelmaan sisältyvät myös alaselkään kohdistuvaa painetta ja mahdollista kipua lievittävät, pehmeiden rullien avulla tehtävät itsehoitotekniikat. Niiden yhdistäminen SPS-harjoitteluun helpottaa liikkeiden suoritusta ja tukee harjoitteiden aikaansaamia muutoksia.

Ensimmäisen kurssipäivän aikana Mika Pihlman pitää  live/online luennon lannerangan alueen, lantion ja lonkan faskiaalisista yhteyksistä. Osallistujat saavat sekä tästä, että muista koulutuksen teoriaosuuksista luentomateriaalit. Lisäksi 2A -kurssin hintaan sisältyy netin kautta ladattava “120 Exercises” -koulutusmateriaali, joka palvelee myös seuraavia koulutusohjelman osioita.

Seuraavat SPS® Plus 2A Lanneranka -koulutukset

Tulossa!

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttajat:

 • Tiina Arrankoski, LitM, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa, MELT Method -ohjaaja (level 4), www.spiraalistabilaatio.fi
 • Mika Pihlman, fysioterapeutti, kansainvälinen faskia-asiantuntija ja -kouluttaja,  tietokirjailija, www.myfascia.f

Spiral Stabilization® Plus 2B: Kaularanka

Kaula- ja rintarangan toiminnat liittyvät oleellisesti toisiinsa, joten tällä kurssilla huomioimme molemmat. Kurssin teoriaosuus keskittyy kaularangan ja rintarangan rakenteelliseen, faskiaaliseen ja toiminnalliseen anatomiaan sekä yleisimpiin, erityisesti ryhdin, lihasepätasapainon ja sidekudoksen muutosten aiheuttamiin ongelmiin.

Käytännön osuuksissa keskitymme rintarangan ryhdin ja liikkuvuuden parantamiseen, joka puolestaan luo pohjan kaularangan toiminnalle ja pään luontevalle ja tasapainoiselle asennolle. Harjoittelemme myös kaula- ja rintarangan liikkeiden manuaalista avustamista eri liikesuunnissa.

Lisäksi opettelemme itsehoitotekniikoita, jotka Spiraalistabilaatio -harjoitteiden ohessa auttavat vähentämään kaularankaan kohdistuvaa painetta ja elvyttävat niskan alueen kudosten nesteytystä. Kurssipäivien aikana toistamme samat tekniikat myös rintarangan alueelle.

Ensimmäisen kurssipäivän aikana Mika Pihlman pitää  live/online luennon kaula- ja rintarangan alueiden faskiaalisista yhteyksistä. Osallistujat saavat sekä tästä, että muista koulutuksen teoriaosuuksista luentomateriaalit.

Seuraavat SPS Plus 2B: Kaularanka -koulutukset

16.-17.3.2024
Klo 9:00 – 17:00 / 16.00

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttajat:

 • Tiina Arrankoski, LitM, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa, MELT Method -ohjaaja (level 4), www.spiraalistabilaatio.fi

  • Mika Pihlman, fysioterapeutti, kansainvälinen faskia-asiantuntija ja -kouluttaja,  tietokirjailija, www.myfascia.fi

Spiraalistabilaatio Plus 3: Yläraaja ja alaraaja.

Osat 3A ja 3B, yhteensä neljän päivän koulutuskokonaisuus.

Spiral Stabilization® Plus 3A: Yläraaja

Kahden päivän Yläraaja-kurssin (3A) teoriaosuus antaa kattavan tietoiskun hartiarenkaan anatomisesta rakenteesta, sen yhteyksistä keskivartaloon, yleisimmistä yläraajaan liittyvistä ongelmista sekä siitä, miten ryhti, selkärangan liikkuvuus ja muutokset sidekudoksessa vaikuttavat yläraajan toimintaan – ja päinvastoin. Kurssilla keskitytään erityisesti yläraajan stabiliteettia ja liikkuvuutta ylläpitäviin, olkaniveltä säästäviin liikemalleihin ja siihen, miten niitä voidaan harjoittaa Spiraalistabilaation avulla.

Lisäksi käytännön osuudessa syvennetään yläraajan liikkeiden ja lavan ulko- ja sisäspiraalin avustusta, käydään läpi käden, ranteen ja käsivarren lihaksia venyttäviä ja vahvistavia harjoituksia sekä itsehoitotekniikoita, jotka vapauttavat hartiakaaren jännitteitä elvyttämällä ja nesteyttämällä ylävartalon toimintaa tukevan sidekudoksen (faskian).

3A -kurssin hintaan sisältyy tulostettu kirjallinen materiaali.

Seuraavat SPS® Plus 3A: Yläraaja

Tulossa!

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttajat:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.
 • Jarmo Ahonen, fysioterapeutti, valmentaja, tietokirjailija, Pilates-kouluttaja & Spiraalistabilaatio -ohjaaja

Spiral Stabilization® Plus 3B-Alaraaja

Kahden päivän Alaraaja-kurssin (3B) teoriaosuus antaa kattavan tietoiskun alaraajan anatomisesta rakenteesta, sen yhteyksistä keskivartaloon, yleisimmistä alaraajaan liittyvistä ongelmista sekä siitä, miten ryhti ja lantion alueen stabiliteetti ja liikkuvuus vaikuttavat alaraajan toimintaan – ja päinvastoin.

 

Kurssin ensimmäisenä päivänä perehdymme alaraajan ja lonkan välisiin toiminnallisiin tapahtumasarjoihin, kuten pronaatio ja supinaatio sekä harjoittelemme niiden ohjaamista. Spiraalistabilaatio-harjoitteissa tarkennamme lantion ulko- ja sisäspiraalin toteutumista vakautta, tasapainoa, koordinaatiota ja rotaatiovoimaa vaativissa liikevariaatioissa.

 

Toisena koulutuspäivänä keskitymme kävelyn liikeanalyysiin ja kävelyn elementtien harjoittamiseen Spiraalistabilaation avulla. Vakaa ja kannatettu ryhti, hyvä tasapaino, koordinoidut vartalon kierrot ja myötäliikkeet muodostavat kehon terveyttä ylläpitävän kävelytavan. Tämä toimii perustana myös hyvälle juoksutekniikalle.

 

Molempien päivien aikana tehtävissä itsehoitotekniikoissa huomioimme erityisesti lonkan ja alaraajan nivelet, pohkeet, sääret, reidet ja niitä ympäröivät kudokset.

 

3B -kurssin hintaan sisältyy tulostettu kirjallinen materiaali.

Seuraavat SPS® Plus 3B-Alaraaja

La-su 25.-26.11.2023

Klo 9:00-17:00/16:30

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttajat:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.
 • Jarmo Ahonen, fysioterapeutti, valmentaja, tietokirjailija, Pilates-kouluttaja & Spiraalistabilaatio -ohjaaja

Spiral Stabilization® Plus 5: Skolioosi

Osat 5A ja 5B, yhteensä neljän päivän koulutuskokonaisuus.

Viime vuosien tutkimukset ovat osoittaneet liiketerapian tärkeän merkityksen osana konservatiivista skolioosin hoitoa. Tällä hetkellä tiedämme, että skolioosin etenemistä voidaan hallita harjoitteilla, jotka vakauttavat eli stabiloivat vartalon ja opettavat yksilöllisesti selkärangan kolmiulotteista asennon korjausta ja sen ylläpitämistä päivittäisten toimintojen aikana.

Spiraalistabilaatio -metodissa keskivartalon, hartia- ja lantionalueen vakautus tapahtuu aktivoimalla ja vahvistamalla kehoa spiraalien muodossa kiertäviä lihasketjuja, jotka nostavat ja linjaavat selkärankaa kohti tasapainoisempaa ryhtiä liikkeen aikana. Spiraalistabilaatio -harjoitteilla voidaan hidastaa skolioosin etenemistä, loiventaa skolioosin aiheuttamaa rangan kiertymistä ja parantaa myös esteettisesti vartalon ääriviivoja.

Spiral Stabilization® Plus 5A: Lasten ja nuorten skolioosi.

Lasten ja nuorten skolioosiin keskittyvän koulutuksen kahtena ensimmäisenä päivänä tutustumme skolioosin taustaan, sen eri muotoihin, hoidon tavoitteisiin, siihen johtaviin riskitekijöihin sekä miten selkärangan kiertymiseen ja taipumiseen voi vaikuttaa Spiraalistabilaatio-metodin spesifillä, selkärankaa vahvistavalla ja stabiloivalla kaikki liiketasot huomioivalla harjoittelulla.

Käytännön osuuksissa keskitymme erityisesti niihin liikkeisiin, joiden on parhaiten todettu soveltuvan skolioosista kärsivien nuorten kotiharjoitteluun, liikkeiden manuaaliseen avustamiseen ja tarkkaan korjaamiseen. Yhdistämme harjoitteluun myös kehotietoisuutta ja hengitystekniikkaa kehittäviä osioita, jotka auttavat tunnistamaan hengityksen rintakehää muokkaavat ja sen elastisuutta ylläpitävät ominaisuudet.

Spiral Stabilization® Plus 5B: Aikuisten skolioosi

SPS® Plus 5A: Lasten ja nuorten skolioosi.

Tulossa!

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttaja:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.

Aikuisten skolioosiin keskittyvän kurssin aikana huomioimme skolioosin lisäksi myös muut, usein hoitamattomaan skolioosiin liittyvät ja selkärangan toimintaa rajoittavat tekijät, kuten selkänikamien ja välilevyjen degeneroituminen, selkäydinkanavan ahtaumat ja mahdolliset hengitystä ja sydämen toimintaa rajoittavat tekijät.

Liiketerapian ensisijaisena tavoitteena aikuisilla on vahvistaa selkärankaa tukevia lihaksia, aktivoida selkärangan toimintakykyä ja stabiliteettia ylläpitävät mekanismit ja antaa välineitä mahdollisten kiputilojen hallintaan ja niiden välttämiseen. Myös aikuiset skolioosista kärsivät hyötyvät kehotietoisuutta ja hengitystekniikkaa kehittävistä itsehoitotekniikoista, jotka rauhoittavat sekä mieltä että hermostoa.

Lisäksi sekä 5A- että 5B -kurssien yhteydessä tutkimme skolioosipotilaille tyypillistä patologista kävelyn liikemallia. Luonnollinen kävely, sen harjoittaminen joko sauvojen tuella tai ilman on liiketerapian keskeinen osa. 3A -ja 3B -kursseille osallistuminen on suositeltavaa skolioosikurssista kiinnostuneille.

Tulostetun kirjallisen materiaalin lisäksi 5A ja 5B kurssien hintaan sisältyy netin kautta ladattava koulutusmateriaali, jossa on esimerkkejä eri ikäisistä skolioosipotilaista, heidän hoito-ohjelmistaan ja skolioosin kehityksen seuranta.

SPS® Plus 5B: Aikuisten skolioosi

Tulossa!

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttaja:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen: