Somatic Studio

Spiral Stabilization -ohjaajakoulutus

Laajenna osaamistasi kehonhallinnan alueella!

Koulutus on suunnattu fysioterapeuteille, pilatesohjaajille, liikunnanohjaajille ja -opettajille, kuntohoitajille, hierojille sekä muille liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Spiraalistabilaatio (Spiral Stabilization®, SPS) on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin erikoistuneen tsekkiläisen lääkärin Richard Smišekin kehittämä kehonhallinta- ja terapiamenetelmä. Se sopii kuntoutusmuodoksi moninaisiin selän ongelmiin, kuten skolioosi ja välilevynpullistumat, ja sitä käytetään laajalti myös muiden kiputilojen kuntoutuksessa, kehon lihastasapainon parantamisessa ja oheisharjoitteluna urheilulle. Harjoittelu sopii myös raskaana oleville ja synnyttäneille.

Spiraalistabilaatiossa kehon lihasketjut jaetaan vertikaali-ketjuihin (suorat) ja spiraali-ketjuihin (kierteiset). Selkäkipuihin liittyy usein vertikaali-ketjujen jännittyneisyys ja yliaktiivisuus, mikä johtaa nikamien kompressioon ja epätasapainoiseen liikkumiseen. Spiraalistabilaatio tasapainottaa spiraali- ja vertikaali-ketjujen välistä toimintaa ja mahdollistaa selkärangan kannatuksen säilymisen liikkeen aikana. Tämä vähentää liiallista painetta välilevyillä ja parantaa niiden aineenvaihduntaa.

Metodin harjoitteet tähtäävät kävelyyn, joka on koordinoitua, taloudellista ja tehokasta. Pystyasennossa tehtävissä liikkeissä yhdistyvät kävelyn eri elementit: hyvä ryhtilinjaus ja vakaa asento, vartalon ojennus ja sen rotaatiot sekä liikkeet, joissa lapaluu/olkapää sekä lonkka pääsevät ojentumaan vapaasti taakse. Aluksi harjoittelu tapahtuu kahden jalan varassa seisten, mutta tasapainon ja spiraalistabilaation kehittyessä siirrytään harjoittelemaan yhden jalan varaan. Tasapainoinen kävely ja juoksu vaativat yhden jalan varassa toimimista hallitusti.

Harjoittelussa käytetään apuna  erityisesti metodia varten suunniteltuja pitkiä vastuskuminauhoja, korotettua mattoa sekä sauvoja. Myös selkänojattomat jakkarat ovat tarpeen harjoittelun tapahtuessa istuen sekä ohjaajan avustaessa liikkeitä.


”Spiraaliketjujen ymmärtäminen ja pystyasennossa tehtävät liikkeet ovat lisänneet kehon biomekaniikan ymmärrystäni. Kevyellä kuminauhan vastuksella löytyy helposti syvät vatsalihakset, lapatuki, pakaran aktivointi pystyasennossa – ja nämä kaikkihan ovat osa spiraalilihasketjuja, jotka mm. vähentävät painetta niveliin. Käytän menetelmää päivittäin asiakkaitteni kanssa.”

Minna Schauman-Ek
fysioterapeutti, pilatesohjaaja

”Suosittelen lämpimästi! Oma selkäryhmäni (skolioosia, jäykistettyä selkää) on tehnyt SPS-harjoitteita helmikuun puolesta välistä saakka (1xviikkotunti ja lisäksi kotona 2–3 krt päivässä) ja tuloksia on tullut. Vanhin SPS-asiakkaani on 83 v ja hänenkin ryhdissään on tapahtunut selkeä muutos pienellä päivittäisellä harjoittelulla (10 toistoa päivässä yhtä liikettä). Olen itse vaikuttunut ja innostunut tästä(kin) menetelmästä.”

Kaisa Suomalainen
Somatic Pilates-, Somatic Stretching- ja laitepilatesohjaaja

Spiraalistabilaatio (SPS) ja Faskia

Koulutuksen sisältö:

Kahden päivän kurssin pääaiheina ovat mekanismit, jotka suojelevat, tukevat ja stabiloivat liikettä pystyasennossa. Tavoitteena on tarkentaa ajatusta pystyasentoa kannattelevasta “ydintuesta” sekä siitä, mitä hengityksen tietoinen ohjaaminen tuo
lisää Spiraalistabilaatio -harjoitteisiin. Lisäksi saat ideoita siihen, miten hermoston ja faskian muodostaman järjestelmän tasapainoa voi tukea sekä Spiraalistabilaatio – harjoitteita ohjatessa että omassa harjoittelussa.

Ensimmäisenä kurssipäivänä Mika Pihlman pitää tiiviin teoriaosuuden hengityksen ja vagushermon faskiaalisesta anatomiasta. Luennon aikana pohdimme myös, minkä tyyppinen liike ja millainen ympäristö luo parhaat olosuhteet hermoston
rauhoittumiselle. Molempina päivinä kurssin aiheita käydään läpi käytännön harjoitteiden kautta käyttäen myös muita pienvälineitä SPS kuminauhojen lisäksi.

Kurssi on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Vähintään Spiraalistabilaation peruskurssin käyneet (32h) voivat laskea ko. kurssin osaksi kansainvälistä koulutusohjelmaa ja kartuttaa näin koulutustuntimääräänsä. Metodiin myöhemmin
kouluttautuvat voivat hyödyntää tämän osuuden tunnit (16h) takautuvasti peruskurssin käytyään.

Spiraalistabilaatio ja Faskia -koulutukset:

28.-29.1.2023

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttaja:

 • Tiina Arrankoski, LitM, Spiraalistabilaation vastaava kouluttaja Suomessa.
  www.spiraalistabilaatio.fi
 • Mika Pihlman, fysioterapeutti, kansainvälinen fascia-asiantuntija ja -kouluttaja ja
  kirjailija. www.myfascia.fi – www.hakkarinhelmi.fi

Kurssi 1. Peruskurssi – “Introduction to the SPS method”

Spiral Stabilization®1AB

 

Kaksipäiväinen koulutus, jossa aloitat Spiral Stabilization -koulutusohjelman suorittamisen.
Kouluttaja: Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.

1AB-osuuden -sisältö:

Koulutuksen ensimmäisessä jaksossa käydään läpi yksityiskohtaisesti SPS-metodin 12 perusharjoitusta sekä periaatteet, jotka harjoittelussa tulee ottaa huomioon. 1A ja B -osaan kuuluvien liikkeiden päätavoitteena on hartian ja lantion seudun lihastasapainon parantaminen, keskivartalon vakauttaminen ylä- ja alaraajojen liikkeiden aikana sekä kehon linjauksen hahmottaminen pystyasennossa tapahtuvassa harjoittelussa.

Lisäksi näiden kahden ensimmäisen kurssipäivän aikana harjoitellaan liikkeiden manuaalista avustusta pareittain istuma-asennossa ja seisten.

Teoriaosuus keskittyy metodin toiminnalliseen anatomiaan eli spiraali- ja vertikaali- lihasketjujen merkitykseen ihmisen liikkuessa. Aiheeseen tutustutaan myös tapauskohtaisten esimerkkien ja mittausten avulla.

Kirjallisen koulutusmateriaalin lisäksi 1AB -osion hintaan sisältyy SPS-vastuskuminauha. Mikäli haluat syventävää tietoa spiraalistabilaatio-menetelmästä, kurssilla on myynnissä Richard Smisekin kirjoja. Kirjoja voit tilata myös etukäteen suoraan SPS-tuotteiden maahantuojalta www.spiraalistabilaatio.fi.

Somatic Center Finlandin järjestämä Spiral Stabilization 1A ja 1B -kurssi on virallisen SPS-ohjaajakoulutusohjelman mukainen. Saat koulutuksesta todistuksen sekä mahdollisuuden edetä SPS-koulutusohjelman mukaisesti.

Seuraavat SPS 1AB -koulutukset:

La-su 18.-19.2.2023

Hinta: 370 € (sis. alv:n 24 %).

Kouluttaja: 

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.

Hintaan sisältyy aamu- ja päiväkahvi, SPS-vastuskuminauha sekä kuvalliset liikeohjeet. Mikäli haluat syventävää tietoa spiraalistabilaatio-menetelmästä, kurssilla on myynnissä Richard Smisekin kirjoja. Kirjoja voit hankkia etukäteen myös Askel Educationin kautta täältä.

Spiral Stabilization®1CD

Kaksipäiväinen koulutus, jossa jatketaan Spiral Stabilization -koulutusohjelman suorittamisen.

1CD-osuuden sisältö:

Koulutuksessa tarkennetaan 1A ja B -kurssipäivien aikana opittujen perusharjoitteiden yksityiskohtia ja edetään liikkuvuutta, koordinaatiota ja tasapainoa haastaviin dynaamisiin liikesarjoihin.

Kahden kurssipäivän aikana kerrataan ja syvennetään manuaalista liikkeiden ohjausta ja avustamista. Kurssiin kuuluu myös katsaus SPS-metodin manuaaliterapiaan.
Teoriaosuuksissa tarkennetaan metodin periaatteita ja eri lihasketjujen kautta tapahtuvaa spiraalistabilaatiota SPS-harjoitteissa. Kurssin lopuksi sovelletaan opittua kävelyyn.
Neljän päivän kurssikokonaisuus antaa valmiudet ohjata eritasoisia SPS-tunteja sekä ryhmille että yksityisasiakkaille. Spiraalistabilaation periaatteiden ymmärtäminen mahdollistaa menetelmän monipuolisen käytön erityisesti selkään liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
Kirjallisen materiaalin lisäksi 1CD -osion hintaan sisältyy DVD Manual Therapy 1, jossa on esitelty liikkeiden avustusotteet ja ensimmäiset manuaalitekniikat.

Peruskurssin (32 tuntia) käyneet voivat liittyä jäseneksi Suomen Spiraalistabilaatio Yhdistykseen (jäsenmaksu 20€), jolloin heillä on metodin nimen ja ammattinimikkeen “SPS-ohjaaja” käyttöoikeus. Jäsenille on varattu myös SPS-tuotteiden tukkuosto-oikeus sekä muita jäsenetuja. Jatkossa osaamista voi syventää menetelmän muilla kursseilla ja saavuttaa SPS Trainer / Terapeutti / Teacher -nimikkeisiin vaadittavat tuntimäärät. Lisätietoa koulutusohjelmasta sivuilla www.spiraalistabilaatio.fi. 

Seuraavat SPS 1C–D -koulutukset:

La-su 18.-19.3.2023

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttaja: 

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.

Hintaan sisältyy aamu- ja päiväkahvi, kirjallinen materiaali ja DVD Manual Therapy 1, jossa on esitelty liikkeiden avustusotteet ja ansimmäiset manuaalitekniikat.

Uudet SPS Trainer -tasoon tähtäävät kurssit

Kurssi 2. Lanne- ja kaularanka – “Lumbar and cervical spine”

Molempien kaksipäiväisten koulutusten teoriaosuuksissa käydään läpi selkärangan toiminnallista anatomiaa, selälle mahdollisia liikesuuntia ja -laajuuksia rangan eri tasoilla sekä niihin liittyviä toimintahäiriöitä. Päivien aikana perehdytään myös yleisimpiin selkärangan ongelmiin, kuten välilevytyrä ja erilaiset rappeumamuutokset, jotka harjoittelussa tulee ottaa huomioon. Tapauskohtaiset esimerkit selventävät Spiraalistabilaatio-metodin tapaa lähestyä em. ongelmia.

Molempien workshop-tyyppisten koulutusten tavoitteena on analysoida Spiraalistabilaatio-metodia kyseisen päivän teeman näkökulmasta sekä tarkentaa liikkeiden suoritustekniikkaa, avustusta ja ohjausta. Kurssiohjelmaan kuuluu myös liiketerapiaa tukeva manuaaliterapia.

Spiral Stabilization®2A-lanneranka

2A -osuuden sisältö:

Käytännön osuuksissa ensimmäisten kahden päivän aikana (2A) perehdytään erityisesti lantion ja lanneselän ryhtiin sekä siihen, miten Spiraalistabilaatio-harjoitteiden avulla voi kehittää kykyä hallita lannerangan keskiasento pystyasennossa myös liikkeen aikana.

Seuraavat SPS 2A -koulutukset:

La-su 6.-7.5.2023

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttajat:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.
 • Jari-Pekka Keurulainen, Fysioterapeutti, valmentaja, Pilates-kouluttaja & Spiraalistabilaatio -ohjaaja

Spiral Stabilization® 2B-kaularanka

2B-osuuden sisältö:

Kaularanka-osiossa (2B) huomioidaan rintaranka, jonka ryhti ja hyvä liikkuvuus luovat pohjan kaularangan toiminnalle ja pään luontevalle ja tasapainoiselle asennolle.

Seuraavat SPS 2B -koulutukset:

Tulossa!

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttajat:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.
 • Jari-Pekka Keurulainen, Fysioterapeutti, valmentaja, Pilates-kouluttaja & Spiraalistabilaatio -ohjaaja

Kurssi 3. Ylä- ja alaraaja – “Upper and Lower limbs”

Spiral Stabilization® 3A-yläraaja

Kahden päivän Yläraaja-kurssin (3A) teoriaosuus antaa kattavan tietoiskun hartiarenkaan anatomisesta rakenteesta, sen yhteyksistä keskivartaloon, yleisimmistä yläraajaan liittyvistä ongelmista sekä siitä, miten ryhti ja selkärangan liikkuvuus vaikuttavat yläraajan toimintaan – ja päinvastoin. Kurssilla keskitytään erityisesti käsivarren, olkapään ja lapaluun liikesuuntien hahmottamiseen ja siihen, miten niitä voidaan harjoittaa Spiraalistabilaation avulla.

Lisäksi käytännön osuudessa syvennetään yläraajan liikkeiden avustusta, käydään läpi käden, ranteen ja käsivarren lihaksia venyttäviä ja vahvistavia harjoituksia sekä niitä rentouttavia hoito-otteita.

Seuraavat SPS 3A -koulutukset:

Tulossa!

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttajat:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.
 • Jarmo Ahonen, fysioterapeutti, valmentaja, tietokirjailija, Pilates-kouluttaja & Spiraalistabilaatio -ohjaaja

Spiral Stabilization® 3B-Alaraaja

Kahden päivän Alaraaja-kurssin (3B) teoriaosuus antaa kattavan tietoiskun alaraajan anatomisesta rakenteesta, sen yhteyksistä keskivartaloon, yleisimmistä alaraajaan liittyvistä ongelmista sekä siitä, miten ryhti ja lantion alueen liikkuvuus vaikuttavat alaraajan toimintaan – ja päinvastoin. 

Kurssin ensimmäisenä päivänä perehdytään alaraajan spiralisaation toteutumiseen jalkaterän ja lonkan välillä sekä harjoitellaan sen ohjaamista myös manuaalisesti. Spiraalistabilaatio-harjoitteissa tarkennetaan lantion ulko- ja sisäspiraalin sekä jalkaterän spiraalin toteutumista vakautta, tasapainoa ja rotaatiovoimaa vaativissa liikevariaatioissa.

Toinen koulutuspäivä keskittyy kävelyn liikeanalyysiin ja kävelyn elementtien harjoittamiseen Spiraalistabilaation avulla. Vakaa ja kannatettu ryhti, hyvä tasapaino, koordinoidut vartalon kierrot ja myötäliikkeet muodostavat kehon terveyttä ylläpitävän kävelytavan. Tämä toimii perustana myös hyvälle juoksutekniikalle.Seuraavat SPS 3B -koulutukset:

Tulossa!

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttajat:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.
 • Jarmo Ahonen, fysioterapeutti, valmentaja, tietokirjailija, Pilates-kouluttaja & Spiraalistabilaatio -ohjaaja

Kurssi 5 Spiral Stabilization® ja Skolioosi

Spiral Stabilization® 5A -Skolioosi

5A-osuuden sisältö:

Skolioosiin keskittyvän koulutuksen kahtena ensimmäisenä päivänä käydään läpi skolioosin tausta, sen eri muodot, hoidon tavoitteet, siihen johtavat riskitekijät sekä miten selkärangan kiertymiseen ja taipumiseen voi vaikuttaa Spiraalistabilaatio-metodin spesifillä, selkärankaa vahvistavalla kaikki liiketasot huomioivalla harjoittelulla.

Käytännön harjoittelu keskittyy erityisesti niihin liikkeisiin, joiden on parhaiten todettu soveltuvan skolioosista kärsivien henkilöiden kotiharjoitteluun, liikkeiden manuaaliseen avustamiseen ja tarkkaan korjaamiseen.

Spiraalistabilaatio-metodin päätavoitteena on palauttaa selkärankaan sen luonnolliset kolmiulotteiset liikkeet ja muuttaa skolioosipotilaille tyypillinen kävelyn patologinen liikemalli normaaliksi. Näin myös kävelytekniikan parantaminen muodostuu osaksi liiketerapiaa. Kirjallisen materiaalin lisäksi 3A kurssiosioon sisältyy Spiraalistabilaation ‘Skolioosi 3’ DVD:n materiaali, jossa on esimerkkejä eri ikäisistä skolioosipotilaista, heidän hoitoohjelmansa ja skolioosin kehityksen seuranta.

Kurssi on tarkoitettu vähintään Spiraalistabilaation peruskurssin käyneille (4 koulutuspäivää).

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Seuraavat 5A -Skolioosi -koulutukset:

Tulossa!

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %)

Kouluttaja:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen: