Somatic Studio

Somatic Stretching

Koulutusohjelman kuvaus

Somatic Stretching on koulutusohjelma, jossa syvennytään kehon toimintaan liikkuvuuden näkökulmasta käyttäen somaattista lähestymistapaa. Hyvä liikkuvuus eli notkeus on hallinnan lisäksi perusta kehon terveelle ja kestävälle toiminnalle ja luo edellytykset kestävälle suoritustekniikalle kaikissa liikunta- ja urheilulajeissa.

Somatic Stretching-koulutusohjelma perustuu viimeisimpiin tutkimuksiin venyttelyn eri tavoista ja vaikutuksista nivelten liikkuvuuteen sekä lihasten ja sidekudoksen joustavuuteen. Koulutuksessa käydään läpi toiminnallista anatomiaa ja biomekaniikan lainalaisuuksia, joihin myös liikkeiden harjoittelu sidotaan. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja sekä omaan liikkuvuusharjoitteluun että erilaisten asiakkaiden ohjaamiseen ja venyttelytuntien ja -kurssien luomiseen.

Somatic Stretching -harjoittelu perustuu kolmen peruskeskustan; keskivartalon, lonkka-lantio alueen sekä hartiarenkaan hallintaan ja stabilointiin. Lisäksi korostetaan hengityksen tärkeyttä sekä pään ja katseen merkitystä liikkeiden suorittamisessa. Pääpaino on nivelien normaalin liikkuvuuden tutkimisessa ja harjoittamisessa. Lisäksi syvennytään erilaisiin venytystekniikoihin ja niiden eroihin, esimerkkeinä dynaaminen venyttely, eksentrinen venyttely sekä staattinen venyttely. Lisäksi tutkitaan lihasten agonisti-antagonisti-työtä osana liikkuvuusharjoittelua; menetelminä Sven-Arne Sölvebornin ”Stretching”, PNF-pohjaiset liikkuvuusharjoitteet, IA eli Isolated Active Stretch.

Monet kehonhallintamenetelmät kuten pilates ja jooga parantavat ja lisäävät liikkuvuutta. Somatic Stretching -koulutusohjelma tarjoaa välineitä lisätä liikkuvuutta nopeammin ja kestävästi erityisesti sellaisille liikunta-alan ammattilaisille, joilla ei ole erillistä koulutusta liikkuvuusharjoittelusta vielä hankittuna.

Somaattinen harjoittelu kantaa pitkät perinteet erityisesti tanssin puolella. Se on tarkka tapa harjoitella liikettä ja liikekokonaisuuksia vahvan läsnäolon, oman tuntemuksen ja hallinnan avulla. Neurologisessa kuntoutuksessa käytetty sensomotorinen harjoittelu on lähestymistavaltaan lähellä somaattista harjoittelua. Somatic Stretching -koulutuksessa tätä harjoitustapaa sovelletaan venyttelytekniikoiden opiskelussa.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille syvällinen käsitys liikkuvuusharjoittelusta osana muuta kehonhallintaharjoittelua tai muuta fyysistä liikunta- ja urheiluharjoittelua ja antaa valmiudet ohjata Somatic Stretching -tunteja ja – kokonaisuuksia erilaisille asiakkaille.

Koulutus sopii jatkokoulutuksena terveydenhoito- ja liikunta-alan ammattilaisille, sekä henkilöille joilla on jo pitkä pilateskoulutus, tai jokin muu vastaava kehonhallintakoulutus. Pitkän pilateskoulutuksen suorittaneet henkilöt ovat tervetulleita päivittämään osaamistaan ja lisäämään liikkuvuusharjoittelun osaksi osaamistaan.

Hakeminen koulutukseen:

Seuraava koulutus:

Tulossa!

Lähiopiskelupäiviä koulutuksessa on neljä. Lähiopetuksen tuntimäärä on 36 oppituntia (à 45 min), neljä lähiopetuspäivää.

Opettajat
Jarmo Ahonen
Laura Tohmo

Hinta: 1 000 € (sis. alv)

Lisätietoja saat Kaisa Saariselta
puh. 040 5544399
[email protected]