Somatic Studio

Somatic Stretching- ohjaajakoulutus alkaa Helsingissä 11.10.2024.

Somatic Stretching

Koulutusohjelman kuvaus

Somaattinen venyttely on koulutusohjelma, joka keskittyy syventymään kehon toimintaan liikkuvuuden näkökulmasta somaattisen lähestymistavan avulla. Liikkuvuuden merkitys on keskeinen, sillä se muodostaa hallinnan lisäksi perustan kehon terveelle ja kestävälle toiminnalle, tarjoten samalla edellytykset kestävälle suoritustekniikalle kaikissa liikunta- ja urheilulajeissa.

Somaattinen venyttely -koulutusohjelma perustuu viimeisimpiin tutkimuksiin erilaisista venyttelytavoista ja niiden vaikutuksista nivelten liikkuvuuteen sekä lihasten ja sidekudoksen joustavuuteen. Koulutuksessa käsitellään toiminnallista anatomiaa ja biomekaniikan periaatteita, joita liikkeiden harjoittelu tukee. Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja sekä henkilökohtaiseen liikkuvuusharjoitteluun että erilaisten asiakkaiden ohjaamiseen sekä venyttelytuntien ja -kurssien suunnitteluun.

Somaattinen venyttely -harjoittelu perustuu kolmen peruskeskuksen hallintaan ja stabilointiin: keskivartalon, lonkka-lantio alueen ja hartiarenkaan. Lisäksi korostetaan hengityksen merkitystä ja pään sekä katseen roolia liikkeiden suorittamisessa. Koulutuksessa keskitytään erityisesti nivelten normaalin liikkuvuuden tutkimiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tutustutaan erilaisiin venytystekniikoihin, kuten dynaaminen venyttely, eksentrinen venyttely ja staattinen venyttely. Tarkastellaan myös lihasten agonisti-antagonisti-vuorovaikutusta liikkuvuusharjoittelussa, hyödyntäen esimerkiksi Sven-Arne Sölvebornin “Stretching”-metodia, PNF-pohjaisia liikkuvuusharjoitteita ja IA eli Isolated Active Stretch -tekniikkaa.

Useat kehonhallintamenetelmät, kuten pilates ja jooga, ovat tunnettuja liikkuvuuden parantamisesta. Somaattinen venyttely -koulutusohjelma tarjoaa erityisesti niille liikunta-alan ammattilaisille, joilla ei vielä ole erikoistunutta koulutusta liikkuvuusharjoitteluun, keinot lisätä liikkuvuutta tehokkaasti ja kestävästi.

Somaattinen harjoittelu juontaa juurensa erityisesti tanssin maailmasta. Se tarjoaa tarkan tavan harjoitella liikettä ja liikekokonaisuuksia vahvan läsnäolon, oman tuntemuksen ja hallinnan avulla. Neurologisessa kuntoutuksessa käytetty sensomotorinen harjoittelu noudattelee samaa lähestymistapaa kuin somaattinen harjoittelu, ja tätä harjoitustapaa sovelletaan somaattisen venyttelyn -koulutuksessa venyttelytekniikoiden opiskelussa.

Tavoitteet

Koulutuksen päämääränä on tarjota opiskelijoille syvällinen ymmärrys liikkuvuusharjoittelusta osana kokonaisvaltaista kehonhallintaa, fyysistä liikuntaa ja urheiluharjoittelua. Koulutus antaa valmiudet ohjata Somaattinen venyttely -tunteja ja -kokonaisuuksia erilaisille asiakkaille.

Koulutus soveltuu jatkokoulutuksena terveydenhoito- ja liikunta-alan ammattilaisille, sekä henkilöille, joilla on jo pitkä pilateskoulutus tai vastaava kehonhallintakoulutus. Pitkän pilateskoulutuksen suorittaneet yksilöt ovat tervetulleita päivittämään osaamistaan ja integroimaan liikkuvuusharjoittelun osaksi nykyistä osaamistaan.

Hakeminen koulutukseen:

Seuraava koulutus:

  • Pe-la 11.–12.10.2024
  • Pe-la 1.-2.11.2024

Lähiopiskelupäiviä koulutuksessa on neljä. Lähiopetuksen tuntimäärä on 36 oppituntia (à 45 min), neljä lähiopetuspäivää.

Opettajat
Jarmo Ahonen
Laura Tohmo

Hinta: 1 000 € (sis. alv)

Lisätietoja saat Kaisa Saariselta
puh. 040 5544399
[email protected]