Somatic Studio

Tervetuloa kevään 2023 Pilates Minisymposiumiin Somatic Studiolle!

Aikataulu ja ohjelma LA 14.1.2023:

• 8.30 Aamukahvit 
• 9-10.30 Jarmo Ahonen & Nina Pastel 
• tauko
• 10.40-12.00 Jarmo Ahonen & Nina Pastel jatkuu
• 12.00-12.45 lounas
• 12.45-14.15 Hely Järvinen
• tauko
• 14.30-16.00 Minna Tervamäki

Jarmo Ahonen & Nina Pastel: Midline Crossing Pilates-harjoittelussa

Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsi oppii käyttämään käden ja jalan liikkeitä, jotka ylittävät kehon keskilinjan vastakkaiselle puolelle. Aivoissa oikea aivopuolisko ohjaa ja käskyttää vasenta kehon puolta. Vastaavasti vasen aivopuolisko kontrolloi oikeaa kehon puoliskoa. Lapsen sensori-motorisen kehityksen ja kielellisen kehityksen kannalta on tärkeää oppia käyttämään näitä taitoja ajallaan. Niiden puuttuminen varhaisessa lapsuudessa saattaa altistaa myöhemmin oppimisvaikeuksille ja hankaloituneelle kielen kehitykselle.

Ikääntyessä ihmiset alkavat vähentää liikemallejaan ja saattavat menettää kokonaan midline crossing liikkeensä. Tämä puolestaan lisää kömpelyyttä ja vähentää uskallusta liikkeissä. Siksi on tärkeää huomioida midline crossing liikkeiden havainnointi ja harjoittelu myös Pilates-tuntien ja kaiken muun liikkeen ohjauksessa.

Symposiumin tässä osiossa perehdytään midline crossing tutkimukseen, aiheeseen liittyviin ongelmiin ja ketteryyttä ja hallintaa lisääviin harjoitteisiin ja kehon leikkimieliseen liikuttamiseen. Näillä harjoittella halutaan parantaa ihmisten liikkumistaitoja ja estää ikääntymiseen liittyvää varovaisuutta ja kömpelyyttä.

Hely Järvinen Spiraalistabilaatio-metodin hyödyntäminen Pilates-pienvälineillä - osa 2

Tämä osuus on toivottu jatko-osa suositulle kevään Minisymposium workshopille, jossa tutkittiin lääkäri Richard Smisekin Spiraalistabilaatio metodin periaatteiden käyttöä Pilates-ohjauksessa. Nyt liikkeisiin otetaan avuksi Pilates-pienvälineet pallo, tavallinen kuminauha ja tyyny (tai ilmapähkinä). Käydään lyhyesti läpi metodin anatomisia pääperiaatteita ja kokeillaan sitten niiden soveltamista käytännössä tutuissa Pilates harjoituksissa pienvälineiden avulla. Pilates ohjaajakouluttaja Hely Järvinen on opiskellut lääkäri Smisekin ohjauksessa viimeiset seitsemän vuotta ja käyttää metodia vahvasti oman Pilates ohjauksensa pohjana. Menetelmien yhdistäminen on tehnyt harjoittelusta mielekästä ja kokonaisvaltaista myös asiakkaille. Tutut liikkeet saavat entistä syvemmän merkityksen lihasketjujen kautta.

Minna Tervamäki – Hyvinvointia keholle ja mielelle

Minnan metodit koostuvat niistä keinoista, joilla olen itse huolehtinut fyysisestä ja henkisestä jaksamisestani ja pyrkinyt uudestaan ja uudestaan huippusuorituksiin. Kokonaisuus sisältää ajattelu- ja asennetaitoja, hyvinvointia ja liikkuvuutta lisääviä, kehoa avaavia ja vahvistavia harjoituksia, palautumis- ja rentoutumismetodeja sekä mielikuvaharjoitteita.

Tässä symposiumissa Minna perehtyy tarkemmin niihin osioihin, jotka tuntuvat tällä hetkellä tärkeimmiltä ja ja minkä hän kokee ajankohtaiseksi 2023.

Ilmoittaudu mukaan:

Kenttiä ei löytynyt.