Ammatilliset lisäkoulutukset

Tällä sivulla on esiteltynä ammatilliset lisäkoulutuksemme. Lisätietoja näistä koulutuksista saat sähköpostitse asiakas(at)somaticstudio.com tai asiakaspalvelustamme (09) 565 88250.

Pilates Symposium  13.-14.8.2021>>

Spiral Stabilization® 1AB 21-22.8.2021>>

Spiral Stabilization® 1CD 25.-26.9.2021>>

Spiral Stabilization® 1AB 30.-31.10.2021>>

Spiral Stabilization® 1CD 27.-28.11.2021>>

Ilmoittaudu koulutuksiin nettilomakkeella täällä>>  tai varausjärjestelmässämme täällä>>

 


  

Spiral Stabilization

Laajenna osaamistasi kehonhallinnan alueella!

Koulutus on suunnattu fysioterapeuteille, pilatesohjaajille, liikunnanohjaajille ja -opettajille, kuntohoitajille, hierojille sekä muille liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Spiraalistabilaatio (Spiral Stabilization®, SPS) on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin erikoistuneen tsekkiläisen lääkärin Richard Smišekin kehittämä kehonhallinta- ja terapiamenetelmä. Se sopii kuntoutusmuodoksi moninaisiin selän ongelmiin, kuten skolioosi ja välilevynpullistumat, ja sitä käytetään laajalti myös muiden kiputilojen kuntoutuksessa, kehon lihastasapainon parantamisessa ja oheisharjoitteluna urheilulle. Harjoittelu sopii myös raskaana oleville ja synnyttäneille.

Spiraalistabilaatiossa kehon lihasketjut jaetaan vertikaali-ketjuihin (suorat) ja spiraali-ketjuihin (kierteiset). Selkäkipuihin liittyy usein vertikaali-ketjujen jännittyneisyys ja yliaktiivisuus, mikä johtaa nikamien kompressioon ja epätasapainoiseen liikkumiseen. Spiraalistabilaatio tasapainottaa spiraali- ja vertikaali-ketjujen välistä toimintaa ja mahdollistaa selkärangan kannatuksen säilymisen liikkeen aikana. Tämä vähentää liiallista painetta välilevyillä ja parantaa niiden aineenvaihduntaa.

Metodin harjoitteet tähtäävät kävelyyn, joka on koordinoitua, taloudellista ja tehokasta. Pystyasennossa tehtävissä liikkeissä yhdistyvät kävelyn eri elementit: hyvä ryhtilinjaus ja vakaa asento, vartalon ojennus ja sen rotaatiot sekä liikkeet, joissa lapaluu/olkapää sekä lonkka pääsevät ojentumaan vapaasti taakse. Aluksi harjoittelu tapahtuu kahden jalan varassa seisten, mutta tasapainon ja spiraalistabilaation kehittyessä siirrytään harjoittelemaan yhden jalan varaan. Tasapainoinen kävely ja juoksu vaativat yhden jalan varassa toimimista hallitusti.

Harjoittelussa käytetään apuna  erityisesti metodia varten suunniteltuja pitkiä vastuskuminauhoja, korotettua mattoa sekä sauvoja. Myös selkänojattomat jakkarat ovat tarpeen harjoittelun tapahtuessa istuen sekä ohjaajan avustaessa liikkeitä.

 

”Spiraaliketjujen ymmärtäminen ja pystyasennossa tehtävät liikkeet ovat lisänneet kehon biomekaniikan ymmärrystäni. Kevyellä kuminauhan vastuksella löytyy helposti syvät vatsalihakset, lapatuki, pakaran aktivointi pystyasennossa – ja nämä kaikkihan ovat osa spiraalilihasketjuja, jotka mm. vähentävät painetta niveliin. Käytän menetelmää päivittäin asiakkaitteni kanssa.”

Minna Schauman-Ek
fysioterapeutti, pilatesohjaaja

”Suosittelen lämpimästi! Oma selkäryhmäni (skolioosia, jäykistettyä selkää) on tehnyt SPS-harjoitteita helmikuun puolesta välistä saakka (1xviikkotunti ja lisäksi kotona 2–3 krt päivässä) ja tuloksia on tullut. Vanhin SPS-asiakkaani on 83 v ja hänenkin ryhdissään on tapahtunut selkeä muutos pienellä päivittäisellä harjoittelulla (10 toistoa päivässä yhtä liikettä). Olen itse vaikuttunut ja innostunut tästä(kin) menetelmästä.”

Kaisa Suomalainen
Somatic Pilates-, Somatic Stretching- ja laitepilatesohjaaja

 

 Kurssi 1. Peruskurssi – “Introduction to the SPS method”

Spiral Stabilization®1AB

Kaksipäiväinen koulutus, jossa aloitat Spiral Stabilization -koulutusohjelman suorittamisen.

Koulutuspäivien kesto: la klo 9.00–17.00, su klo 9.00–16.30

Kouluttaja: Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.

Seuraavat SPS 1AB -koulutukset:

 • 21.-22.8.2021
 • 30.-31.10.2021

Koulutuspäivien kesto: la klo 9.00–17.00, su klo 9.00–16.30

Hinta: 370 € (sis. alv:n 24%).
Hintaan sisältyy aamu- ja päiväkahvi, SPS-vastuskuminauha sekä kuvalliset liikeohjeet. Mikäli haluat syventävää tietoa spiraalistabilaatio-menetelmästä, kurssilla on myynnissä Richard Smisekin kirjoja. Kirjoja voit hankkia etukäteen myös Askel Educationin kautta täältä.

1AB-osuuden -sisältö:

Koulutuksen ensimmäisessä jaksossa käydään läpi yksityiskohtaisesti SPS-metodin 12 perusharjoitusta sekä periaatteet, jotka harjoittelussa tulee ottaa huomioon. 1A ja B -osaan kuuluvien liikkeiden päätavoitteena on hartian ja lantion seudun lihastasapainon parantaminen, keskivartalon vakauttaminen ylä- ja alaraajojen liikkeiden aikana sekä kehon linjauksen hahmottaminen pystyasennossa tapahtuvassa harjoittelussa.

Lisäksi näiden kahden ensimmäisen kurssipäivän aikana harjoitellaan liikkeiden manuaalista avustusta pareittain istuma-asennossa ja seisten.

Teoriaosuus keskittyy metodin toiminnalliseen anatomiaan eli spiraali- ja vertikaali- lihasketjujen merkitykseen ihmisen liikkuessa. Aiheeseen tutustutaan myös tapauskohtaisten esimerkkien ja mittausten avulla.

Kirjallisen koulutusmateriaalin lisäksi 1AB -osion hintaan sisältyy SPS-vastuskuminauha. Mikäli haluat syventävää tietoa spiraalistabilaatio-menetelmästä, kurssilla on myynnissä Richard Smisekin kirjoja. Kirjoja voit tilata myös etukäteen suoraan SPS-tuotteiden maahantuojalta www.spiraalistabilaatio.fi.

Somatic Center Finlandin järjestämä Spiral Stabilization 1A ja 1B -kurssi on virallisen SPS-ohjaajakoulutusohjelman mukainen. Saat koulutuksesta todistuksen sekä mahdollisuuden edetä SPS-koulutusohjelman mukaisesti.

Spiral Stabilization®1CD

Kaksipäiväinen koulutus, jossa jatketaan Spiral Stabilization -koulutusohjelman suorittamisen.

Seuraavat SPS 1C–D -koulutukset:

 • 25.-26.9.2021
 • 27.-28.11.2021

Koulutuspäivien kesto: la klo 9.00–17.00, su klo 9.00–16.30

 

Kouluttaja: Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %).
Hintaan sisältyy aamu- ja päiväkahvi, kirjallinen materiaali ja DVD Manual Therapy 1, jossa on esitelty liikkeiden avustusotteet ja ansimmäiset manuaalitekniikat.

1CD-osuuden sisältö:

Koulutuksessa tarkennetaan 1A ja B -kurssipäivien aikana opittujen perusharjoitteiden yksityiskohtia ja edetään liikkuvuutta, koordinaatiota ja tasapainoa haastaviin dynaamisiin liikesarjoihin.

Kahden kurssipäivän aikana kerrataan ja syvennetään manuaalista liikkeiden ohjausta ja avustamista. Kurssiin kuuluu myös katsaus SPS-metodin manuaaliterapiaan.

Teoriaosuuksissa tarkennetaan metodin periaatteita ja eri lihasketjujen kautta tapahtuvaa spiraalistabilaatiota SPS-harjoitteissa. Kurssin lopuksi sovelletaan opittua kävelyyn.

Neljän päivän kurssikokonaisuus antaa valmiudet ohjata eritasoisia SPS-tunteja sekä ryhmille että yksityisasiakkaille. Spiraalistabilaation periaatteiden ymmärtäminen mahdollistaa menetelmän monipuolisen käytön erityisesti selkään liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Kirjallisen materiaalin lisäksi 1CD -osion hintaan sisältyy DVD Manual Therapy 1, jossa on esitelty liikkeiden avustusotteet ja ensimmäiset manuaalitekniikat.

Peruskurssin (32 tuntia) käyneet voivat liittyä jäseneksi Suomen Spiraalistabilaatio Yhdistykseen (jäsenmaksu 20€), jolloin heillä on metodin nimen ja ammattinimikkeen “SPS-ohjaaja” käyttöoikeus. Jäsenille on varattu myös SPS-tuotteiden tukkuosto-oikeus sekä muita jäsenetuja. Jatkossa osaamista voi syventää menetelmän muilla kursseilla ja saavuttaa SPS Trainer / Terapeutti / Teacher -nimikkeisiin vaadittavat tuntimäärät. Lisätietoa koulutusohjelmasta sivuilla www.spiraalistabilaatio.fi.

Uudet SPS Trainer -tasoon tähtäävät kurssit

Punaisena lankana kurssien 2 ja 3 sisällöissä on yksi tärkeimmistä Spiraalistabilaatio-metodin tavoitteista eli kokonaisvaltainen kolmiulotteinen liike, jossa voima siirtyy spiraalimaisesti kehon ympäri. Näin vartalo toimii liikkeen keskustana, johon raajat liittyvät. Hallittu ja liikkuva selkäranka on yksi toimivan kehon kulmakivistä.

 Kurssi 2. Lanne- ja kaularanka – “Lumbar and cervical spine”

Spiral Stabilization®2A-lanneranka & 2B-kaularanka

Seuraavat SPS 2A -koulutukset:

Koulutuspäivien kesto: la klo 9.00–17.00, su klo 9.00–16.30

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %).

Seuraavat SPS 2B -koulutukset:

Koulutuspäivien kesto: la klo 9.00–17.00, su klo 9.00–16.30

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %).

Kouluttajat:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.
 • Jari-Pekka Keurulainen, Fysioterapeutti, valmentaja, Pilates-kouluttaja & Spiraalistabilaatio -ohjaaja

 

2A & 2B-osuuksien sisältö:

Molempien kaksipäiväisten koulutusten teoriaosuuksissa käydään läpi selkärangan toiminnallista anatomiaa, selälle mahdollisia liikesuuntia ja -laajuuksia rangan eri tasoilla sekä niihin liittyviä toimintahäiriöitä. Päivien aikana perehdytään myös yleisimpiin selkärangan ongelmiin, kuten välilevytyrä ja erilaiset rappeumamuutokset, jotka harjoittelussa tulee ottaa huomioon. Tapauskohtaiset esimerkit selventävät Spiraalistabilaatio-metodin tapaa lähestyä em. ongelmia.

Käytännön osuuksissa ensimmäisten kahden päivän aikana (2A) perehdytään erityisesti lantion ja lanneselän ryhtiin sekä siihen, miten Spiraalistabilaatio-harjoitteiden avulla voi kehittää kykyä hallita lannerangan keskiasento pystyasennossa myös liikkeen aikana. Kaularanka-osiossa (2B) huomioidaan myös rintaranka, jonka ryhti ja hyvä liikkuvuus luovat pohjan kaularangan toiminnalle ja pään luontevalle ja tasapainoiselle asennolle.

Molempien workshop-tyyppisten koulutusten tavoitteena on analysoida Spiraalistabilaatio-metodia kyseisen päivän teeman näkökulmasta sekä tarkentaa liikkeiden suoritustekniikkaa, avustusta ja ohjausta. Kurssiohjelmaan kuuluu myös liiketerapiaa tukeva manuaaliterapia.

Kurssi 3. Ylä- ja alaraaja – “Upper and Lower limbs”

Spiral Stabilization®3A-yläraaja & 3B-Alaraaja

Seuraavat SPS 3A -koulutukset:

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %).

Seuraavat SPS 3B -koulutukset:

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %).

Kouluttajat:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.
 • Jarmo Ahonen, fysioterapeutti, valmentaja, tietokirjailija, Pilates-kouluttaja & Spiraalistabilaatio -ohjaaja

3A & 3B-osuuksien sisältö:

Kahden päivän Yläraaja-kurssin (3A) teoriaosuus antaa kattavan tietoiskun hartiarenkaan anatomisesta rakenteesta, sen yhteyksistä keskivartaloon, yleisimmistä yläraajaan liittyvistä ongelmista sekä siitä, miten ryhti ja selkärangan liikkuvuus vaikuttavat yläraajan toimintaan – ja päinvastoin. Kurssilla keskitytään erityisesti käsivarren, olkapään ja lapaluun liikesuuntien hahmottamiseen ja siihen, miten niitä voidaan harjoittaa Spiraalistabilaation avulla.

Lisäksi käytännön osuudessa syvennetään yläraajan liikkeiden avustusta, käydään läpi käden, ranteen ja käsivarren lihaksia venyttäviä ja vahvistavia harjoituksia sekä niitä rentouttavia hoito-otteita.

Alaraaja-kurssin (3B) ensimmäisenä päivänä perehdytään alaraajan toiminnalliseen anatomiaan ja toimintahäiriöihin sekä siihen, miten eri yksilöiden rakenteelliset eroavuudet tulee huomioida Spiraalistabilaatio-harjoitteita ohjatessa ja avustaessa. Jalkaterän, polven ja lonkan linjaukset, lantion asennon hallinta ja lonkan liikkuvuus ovat osa teoriakokonaisuutta.

Toinen koulutuspäivä keskittyy kävelyn liikeanalyysiin ja kävelyn elementtien harjoittamiseen Spiraalistabilaation avulla. Vakaa ja kannatettu ryhti, hyvä tasapaino, koordinoidut vartalon kierrot ja myötäliikkeet muodostavat kehon terveyttä ylläpitävän kävelytavan. Tämä toimii perustana myös hyvälle juoksutekniikalle.

Kurssi 5 Spiral Stabilization® ja Skolioosi

Spiral Stabilization® 5A -Skolioosi

Hinta: 350 € (sis. alv:n 24 %).

Kouluttaja:

 • Tiina Arrankoski, SPS-metodin vastaava kouluttaja Suomessa.

5A-osuuden sisältö:

Skolioosiin keskittyvän koulutuksen kahtena ensimmäisenä päivänä käydään läpi skolioosin tausta, sen eri muodot, hoidon tavoitteet, siihen johtavat riskitekijät sekä miten selkärangan kiertymiseen ja taipumiseen voi vaikuttaa Spiraalistabilaatio-metodin spesifillä, selkärankaa vahvistavalla kaikki liiketasot huomioivalla harjoittelulla.

Käytännön harjoittelu keskittyy erityisesti niihin liikkeisiin, joiden on parhaiten todettu soveltuvan skolioosista kärsivien henkilöiden kotiharjoitteluun, liikkeiden manuaaliseen avustamiseen ja tarkkaan korjaamiseen.

Spiraalistabilaatio-metodin päätavoitteena on palauttaa selkärankaan sen luonnolliset kolmiulotteiset liikkeet ja muuttaa skolioosipotilaille tyypillinen kävelyn patologinen liikemalli normaaliksi. Näin myös kävelytekniikan parantaminen muodostuu osaksi liiketerapiaa. Kirjallisen materiaalin lisäksi 3A kurssiosioon sisältyy Spiraalistabilaation ‘Skolioosi 3’ DVD:n materiaali, jossa on esimerkkejä eri ikäisistä skolioosipotilaista, heidän hoitoohjelmansa ja skolioosin kehityksen seuranta.

Kurssi on tarkoitettu vähintään Spiraalistabilaation peruskurssin käyneille (4 koulutuspäivää).

 

Ilmoittaudu

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


Pilates Symposium 2021

Aika: pe 13.8.2021 klo 8.30-16.00 & la 14.8.2021 klo 8.30-16.00

Paikka: Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki

Somatic Studio järjestää perinteisen pilatesohjaajille suunnatun Pilates Symposiumin 13.-14.8.2021.

Tänä vuonna symposiumissa aamupäivien aihealueena käsitellään kipua. Jarmo Ahonen käy läpi, miten kipu vaikuttaa liikkeeseen, muuttaa liikemalleja ja miten näitä syntyneitä liikemalleja puretaan? Toisena koulutuspäivänä jatketaan Tuulia Luomalan ja Mika Pihlmanin kanssa kivun hallinnan keinojen kanssa. Iltapäivä osioissa Pia Nirkko ja Jaana Nurminen käy läpi mitä katsoa ja korjata pilatesohjaajana. Tommi Hyytinen päättää ensimmäisen koulutuspäivän kertomalla ohjaajan äänenkäytöstä, verbaliikasta sekä ohjauksen flowsta. Koulutus päivien loppu huipentumana Heikki Lempiäinen syventää osaamistasi manuaalisesta ohjaamisesta ja Jari-Pekka Keurulainen vastaa kysymykseen, mitä ohjaajan tulee ottaa huomioon ikääntyneiden harjoittelijoiden kanssa? Symposiumipäivän aikana saat paljon omaa treeniä ja ideoita omille tunneillesi.

Hinta: 419€, hinta sisältää aamiaisen sekä keitto/salaattilounaan molempina päivinä ja kahvitarjoilun koko tilaisuuden ajan. Ilmoitathan erikoisruokavaliosta 30.7.2021 mennessä asiakas@somaticstudio.com

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova ja lähetämme laskun ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä. Peruutukset vain lääkärintodistusta vastaan.

Koulutukseen on mahdollista osallistua myös Onlinessa.

ONLINE koulutuksen hinta: 259€

Ilmoittaudu

Aikataulu

Pe 13.8 klo 8.30–16.00

 • 8.30 Ilmoittautuminen, aamukahvi, tervetuloa & käytännön asiat  Jarmo Ahonen
 • 9.00-10.20  Jarmo Ahonen Kipu ja miten se vaikuttaa liikkeeseen, muuttaa liikemalleja ja miten näitä virheellisiä liikemalleja voi purkaa.
  Mikä on normaali liikemalli? Millaista Pilates-ohjaajan työn tulisi olla
 • 10.20-10.30 kahvitauko
 • 10.30.-12.00  Jarmo Ahonen ..jatkuu
 • 12.00 -12.45 lounas
 • 12.45- 14.15 Pia Nirkko & Jaana Nurminen Learning to see- mitä katson ja korjaan Pilatesohjauksessa
  Liikkeen hahmottaminen näkemällä ja havainnoimalla. Mihin kiinnitän huomiota?
 • 14.15-14.30 kahvitauko
 • 14.30-16.00 Tommi Hyytinen Pilates-ohjaajan äänenkäyttö, verbaliikka ja ohjauksen flow

 

La 14.8 klo 8.30–16.00

 • 8.30 aamukahvi
 • 9.00-10.20 Tuulia Luomala & Mika Pihlman Kivun hallinta hengityksen ja liikkeen avulla
 • 10.20-10.30 kahvitauko
 • 10.30.-12.00 Tuulia Luomala & Mika Pihlman Kivun hallinta hengityksen ja liikkeen avulla
 • 12.00 -12.45 lounas
 • 12.45- 14.15 Heikki Lempiäinen Manuaalinen ohjaus Pilateksessa
  Manuaaliohjaus on hyvin konkreettinen tapa tehostaa asiakkaan ymmärrystä tekemistään liikkeistä. Eri tavoista koskea saadaan erilainen hyöty.
  Analysoidaan ja harjoitellaan pilates-liikerepertuaarin liikkeissä sopivia tapoja tukea harjoitusta manuaalisesti.
 • 14.15-14.30 kahvitauko
 • 14.30-16.00 Jari-Pekka ”Gene” Keurulainen & Ikääntyminen ja Pilates
  Miten ikääntyminen vaikuttaa pilates harjoittelun? Mahdolliset harjoittelun haittavaikutukset? Mitä ohjaajan tulee ottaa huomioon ikääntyneiden harjoittelijoiden kanssa

 

Kouluttajat:

Jarmo Ahonen – fysioterapeutti, kouluttaja ja valmentaja, Somatic Pilates -opettaja ja -ohjaaja, tietokirjailija

Jarmo Ahonen on tietokirjailija, pilatesopettaja sekä yksi Suomen arvostetuimmista kehonhallinnan asiantuntijoista ja fysioterapeuteista. Ahonen on työskennellyt 26 vuotta Suomen Kansallisbaletin konsultoivana fysioterapeuttina, toiminut Suomen olympiajoukkueen fysioterapeuttina kuusissa olympialaisissa ja on Suomen Olympiakomitean lääkintävaliokunnan jäsen. Jarmo Ahonen on toiminut Suomessa Pilates-kouluttajana vuodesta 1999 palattuaan Yhdysvalloista suorittamiensa Pilates-tutkintojen jälkeen. Hän on opettanut sen jälkeen Suomessa Pilates-metodia niin tanssin, urheilun kuin fysioterapiankin ammattilaisille. Hänen kehittämänsä Somatic Fysio on fysioterapian jatkokoulutus, joka on kerännyt suosiota jo kymmenen vuoden ajan. Nykyisin hän on Somatic Center Finland Oy:n pääopettaja.

Jaana Nurminen – fysioterapeutti, Somatic Pilates -ohjaaja, SPS-ohjaaja, valmentaja, liikkeen ja liikkumisen rakastaja ja aiemmalta ammatilta tanssija

Jaana toimii fysioterapeuttina Fysio Attitude -yrityksessään sekä Art Fysio Oy:llä. Hänen intohimona on liike ja liikkuminen ja se näkyy niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Yksilövastaanottotyön lisäksi Jaana toimii fysioterapeuttina Suomen Sulkapallomaajoukkueessa sekä Olarin voimistelijoiden OVO Teamin, OVO Junior Teamin ja OVO Team Esportin fysioterapeuttina. Jaanaa voikin usein nähdä urheilijoiden kanssa eri halleilla, saleilla ja kentillä. Jaanalle tärkeää on tehdä työtään ilon kautta, luovalla otteella tieteen pohjalta.

Pia Nirkko – Fysioterapeutti, Somatic Pilates- ohjaaja, Spiraalistabilaatio- ohjaaja

Pia on toiminut fysioterapeuttina Art Fysio Oy:ssä vuodesta 2010 alkaen. Hän toimii myös Suomen purjehdusmaajoukkueen fysioterapeuttina nyt 10:ttä vuotta ja on ollut joukkueen mukana kaksissa Olympialaisissa. Pian oma urheilutausta pituushyppääjänä on luonut vahvan pohjan liikkeen analysoinnille ja kehon tuntemukselle.  Hän toimii aktiivisesti myös yleisurheilun parissa osana SM-urheilijoiden valmennusta.  Liikkeen tutkiminen ja tunteminen ovat Pialle tärkeitä välineitä, joita hän hyödyntää fysioterapiatyössään.

Tommi Hyytinen – Somatic Pilates -ohjaaja, MuT, muusikko, käyrätorvensoitonopettaja, kouluttaja

Tommi on ohjannut Pilates-menetelmää vuodesta 2006 alkaen. Hän ohjaa sekä matto- että laitepilatesta Somatic Studiolla. Päätyökseen Tommi soittaa käyrätorvea Radion sinfoniaorkesterissa ja opettaa käyrätorvensoittoa ja Pilates-menetelmää Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hän on erikoistunut muusikoiden kehon käytön ohjaamiseen ja on kehittänyt muusikoille suunnatun Soiva keho -menetelmän. Tommi valmistui musiikin tohtoriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2009.

Tuulia Luomala – manipulatiivinen fysioterapeutti, eläinfysioterapeutti, pilatesohjaaja, luennoitsija, kirjailija

Mika Pihlman –  manipulatiivinen fysioterapeutti, urheilufysioterapeutti, opettaja, luennoitsija, kirjailija

Heikki Lempiäinen – pilates-ohjaaja ja -kouluttaja, musiikki-, tanssi- ja liiketerapeutti, MuM.

Heikki on Somatic Studion ohjaajakoulutuksesta valmistunut pilates-ohjaaja. Lisäkoulutusta hän on hankkinut lukuisista jatkokoulutuksista ja pilates-matkoilta USA:sta ja Euroopasta. Heikki omistaa oman pienen Studio Heikki pilates-studion Helsingin Pikku Huopalahdessa. Ohjaustyön lisäksi hän kouluttaa pilates-ohjaajia Suomen Terveysliikuntainstituutin ohjaajakoulutuksissa.

Jari-Pekka Keurulainen – fysioterapeutti, valmentaja, Somatic Pilates -opettaja ja -ohjaaja

Jari-Pekka ”Gene” Keurulainen on fysioterapeutti, pilatesohjaaja ja -opettaja sekä jalkapallovalmentaja. Keurulaisella on pitkä kokemus urheilijoiden ja kuntoilijoiden liikuntavammojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Hän on käyttänyt pilateksen periaatteisiin pohjautuvia harjoitteita ansiokkaasti eri lajien urheilijoiden fyysisen suorituskyvyn lisäämiseksi. Keurulainen on perehtynyt alaraaja-analyyseihin jalkojen toimintahäiriöiden kartoittamisessa sekä kävelyn ja juoksun tarkkailussa.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 


Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu ammatillisiin lisäkoulutuksiin nettilomakkeella täällä>>  tai varausjärjestelmässämme täällä>>

Kun ilmoittautumisesi on käsitelty, saat sähköpostiisi ilmoittatutumisvahvistuksen. Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Esteen sattuessa katso yläpuolelta peruutusehtomme.

 


 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova.

Mikäli ilmoittautunut on estynyt osallistumaan koulutukseen sairauden takia, koulutusmaksu palautetaan ilmoittautuneelle kokonaan lääkärintodistusta vastaan. Pidätämme palautettavasta summasta toimistomaksun 25 €. Mikäli koulutus peruutetaan järjestäjästä johtuvasta syystä, koulutusmaksu palautetaan ilmoittautuneelle kokonaan.

Somatic Center Finland varaa oikeuden koulutusten sisällön, aikataulujen ja hintojen muuttamiseen. Mikäli kurssiohjelmaan tulee koulutuksen järjestäjästä johtuvia aikataulumuutoksia, jotka estävät ilmoittautunutta osallistumasta koulutukseen, palautetaan koulutusmaksu ilmoittautuneelle kokonaan.

Facebook
Twitter
Instagram
In english